.

Koordinátor bezpečnosti práce (BOZP) na staveništi a při přípravě staveb

Koordinátor BOZP

Potřebujete koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pro svou stavbu? Za bezpečnost práce na staveništi nově odpovídá i investor (stavebník), který může svou povinnost přenést na koordinátora. Přeneste svou zákonnou zodpovědnost za bezpečnost práce na našeho koordinátora BOZP, který pro Vás zajistí:

 • Činnost kordinátora BOZP - při přípravě stavby (dle Zákona 309/2006 Sb.) - na staveništi (NV591/2006 Sb.)
 • Zpracování Plánu BOZP
 • Posouzení rizik pro jednotlivé stavby nebo firmy
 • Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
 • Demolice staveb - bourací práce (dle NV 591/2006 Sb.) - technologický postup bouracích prací
 • Poradenská a konzultační činnost v BOZP

Proč koordinátora BOZP?

Dnem 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Předmětný zákon a související Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb. jsou implementací evropského práva do právního řádu ČR a bezprostředně navazují na změny obsažené v zákoníku práce. Více informací naleznete v následujícím dokumentu:

Reference služeb koordinátora BOZP

 • Nástavba OA a HŠ, Havlíčkův Brod
 • Areál tělovýchovných zařízení Plovárenská ul., Havlíčkův Brod
 • Energetické úspory SPŠ stavební akademika Bechyně, Havlíčkův Brod
 • Rekonstrukce pavilonu č. 14 Psychiatrické léčebny, Havlíčkův Brod
 • Přístavba tělocvičny V Sadech, Havlíčkův Brod
 • Kulturní dům a hasičská zbrojnice, Suchá
 • Podchod Masarykova ulice, Havlíčkův Brod
 • Víceúčelové hřiště Jihlavská, Havlíčkův Brod
Služba koordinátor BOZP (67.6 kB) Služba koordinátor BOZP (81.5 kB) Služba koordinátor BOZP (98.2 kB) Služba koordinátor BOZP (76.1 kB) Služba koordinátor BOZP (63.1 kB) Služba koordinátor BOZP (52.2 kB)

Poptáváte koordinátora BOZP?TOPlist